Kære læsere, håber at I alle har haft en god påske eller markeret Nowrouz. Der har ikke været skrevet i en måneds tid, hvilke skyldes fondsansøgninger samt projektsbeskrivelser i håb om, at kunne berette nyheder til jer, fra fjerntliggende og afsidesliggende hjørner i verden.

Dog vil jeg takke for jeres tålmodighed, da bloggen har haft et gennemsnitligt besøg, af 25 gæster om dagen. Tak!

Dagens indlæg er en lille smule forlængelse af indlægget Kufisk Nørd, hvor jeg nævnte, at man ikke kan snakke om en reel national monetarisering her i Danmark, under vikingetiden.  Mit argument tag udgangspunktet i de kufiske mønter, men jeg er ikke ene om denne holdning, vedrørende om monetarisering i Danmark.

ONSDAG d. 5. maj, holder Gitte Tarnow Ingvardson foredrag, hvor emmet er den økonomiske udvikling i Danmark fra ca. 1020 -1250. Foredraget sker i forbindelse med at Gitte Tarnow Ingvardson udsender en bog i slutning af maj eller midten juni 2010. Foredraget taget udgangspunkt i bogens indhold, idet titlen er: Fra vikingetoger til vender.

Abstrakt

Igennem de ca. 250 år, der behandles i bogen, var de økonomiske forhold præget af et ungt selvstændigt møntvæsen og en begyndende nationalstatsdannelse.  Møntvæsnet skiftede fra vikingetidens vægt- og naturalieøkonomi til udbredt brug af kongens mønt. Det var ikke en nem eller jævn proces. Et væld af forskellige aktører og begivenheder, som krige, afgifter, nye landbrugsmetoder, stærke biskopper og nye skibstyper, påvirkede udviklingen. Periodens få skriftlige kilder handler udelukkende om den sociale elites brug af penge. Ved at behandle møntfund ud fra en arkæologisk metode kommer historien til at omfatte alle samfundets sociale lag. Dermed belyses forskellen i møntbrug set over tid og inden for forskellige befolkningsgrupper, fx by- kontra landbefolkningen eller bondestanden kontra håndværkerne.
I bogen behandles alle møntfund fra Sjælland, Lolland og Falster. Det er dermed det første regionale studie, hvor danske møntfund gennem knap 250 år tolkes i både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Foredragets arrangører er Dansk Numismatisk Forening, og starter kl. 19.00. Lokalet: kommer på senere.

På sin mark i Kirke Værløse ved København fandt landmand Peder Rasmussen i 1929 en lerkrukke med ca. 340 mønter. Skatten er nedlagt omkring 1065-70 i den sidste del af Svend Estridsens regeringstid. Svend Estridsens mønter er talrigt repræsenterede med 242 stk., men der er også en del engelske og især tyske mønter. De danske mønter er placeret øverst i billedet, mens den mindre andel af udenlandske mønter er placeret nederst. Foto: John Lee

Dear readers, I hope you all have had a happy Easter or celebrated Norwouz with success. Lately, I have been very busy applying for the various scholarships in order to raise funds which would enable me to report news to you from abroad. Unfortunately, this work has been very time consuming and preventing me from bringing new exciting news for you.

I would, however, like to thank you for your patience. In average, the blog has had 25 visits a day. Thank you!

Today’s contribution considers the question about the appearance of national monetarism in Denmark as previously touch upon in the article Kufic Nerd.

Wednesday the 5th of May, Gitte Tarnow will be giving a lecture about the economic development in Denmark from year 1020-1250. The lecture is held in the connection with the publication of Gitte Tarnow Ingvardson’s book; From Viking raids to Wends. The book is expected to be published in the end of May or mid June 2010.


Reklamer
Posted by: salamviking | 8. marts 2010

Kvinde, Frau, la Femme, Woman, البقرة

Dagens indlæg er præget/inspireret af 100-året for den internationale kvindedag, som ikke skal gå stille forbi på denne blog, et stort tillykke her fra.
Rundt om i landet afholdes der forskellige arrangementer, der sætter fokus på sejre, rettigheder, og status over kvindernes levevilkår rundt om i verden, hvor kunstnere, politikere og debattører fra hele verden vil diskutere disse emner.

Jeg vil benytte dagen til at fremhæve kvinder som har formået sætte et eftermæle, fra vikingetiden og faktisk mere præcis fra Abbaside-kalifatet, ved at have deres navn på mønterne!

Kaliffen Hârûn al-Rashîd (170-193/786-809), som de fleste kender fra ”Tusind og en nats eventyr”, kendes også som den gode kalif, og benævnes på mønter, som den retledte kalif.

Hârûn al-Rashîds populære kones navn findes på en enkelt fundet mønt fra den sjællandske plads Trelleborggård, hvor navnet Umm Ja’far ses. Hendes rigtige navn var Zubayda, som betyder ”Lille smørkugle”

Det er lidt usædvanligt, at kvindenavne optræder på de ældre kufiske mønter. Zubayda var en indflydelsesrig kvinde, som gerne ville sikre sig, at hendes søn blev den næste retmæssige Kalif til tronen. Da al-Amîn ikke var den ældste søn af Hârun al-Rashîds børn, det var derimod al-Ma’mun, derfor var iscenesættelsen på mønten en nødvendighed for at kunne fastholde populariteten.

Så bag en hver stærk mand, er der en stærk Kvinde!

The coin found at the site Trelleborggård (near Slagelse on Sealand, DK). The coin was stamp in Ma`din Bâjunays (in Armenian today), 192 AH = 807/8 AD. Weigt 1.05 g.

Today’s contribution to this blog is inspired by the day itself, 8 March, because International Women’s Day has its Centenary, a big congratulation on this day!

All around the world today, international artists, politics and writers are celebrating the fighting for Women’s society’s thoughts about equality and emancipation.

Not so many people know that some few women actually have won undying fame from the Viking period, or more precisely from the time of the Abbasid Caliphate.

The Caliph Hârûn al-Rashîd (170-193/786-809) is known as the good caliph from Thousands and one night’s stories.

Hârûn al-Rashîds most popular wife had her name on a few coins during Hârûn al-Rashîds reign as Caliph.

From the site Trelleborggård this single find coin has been found, where the name Umm Ja’far is written. The name refers to Hârûn al-Rashîds wife, whos real name was Zubayda, which means something like: “Little butter lump“.

Zubaydas son al-Amîn was not the oldest son of Hârûn al-Rashîd. So to make sure that the people knew him, Zubayda had her son’s name and her own name engraved on these coins in the areas where she built hospitals, schools and mosques

But as many of you readers know, al-Amîn was only the Caliph for three years, then came al-Ma’mun and removed him, possibly killed him.

But again, behind every great man, there is always a great woman!

I maj måned afholder ONS (The Oriental Numismatic Society), deres årlige møde, nærmere præcis d. 8. maj – 9. maj i Blaubeuren. Møderne er kendt for, at her mødes samlere, universitetsfolk samt museumskollegaer for at diskutere cirkulation, prægning, imitationer og mange andre emner vedrørende de kufiske/islamiske mønter desuden byzantinske mønter. Møderne er utroligt givende, når man ikke har så mange at diskutere med, indenfor dette forum.

Årets program er allerede fastlagt, kan ses nedenfor af dette indlæg!

Skulle man have interesse i at deltage i dette møde, skal man kontakt Lutz Ilisch, på mail: lutz.ilisch@uni-tuebingen.de

From last year’s ONS meeting in Jena, where Stefan Heidemann were the host

Today’s contribution to this blog is a small reminder of the next ONS meeting, which is going to be hold in May 2010, more precise in Blaubeuren. This year ONS programme will you could read below of this contribution.

If you would very much intend to participate this meeting, then you have to send an e-mail to Lutz Ilisch (lutz.ilisch@uni-tuebingen.de) until the end of this month (Februar).

Anyone arriving in Blaubeuren considerably earlier than Saturday, 1 p.m. should indicate his/her approximate arrival time to make sure that entry is possible.

The cost for one night stay for a single person in one room including meals is 48 euro, and 40 euro when staying in a two bed room. Extending the stay in Blaubeuren by a day before or after is possible at reduced rates. 5 euro flat will be charged for drinks and cookies in the evening reunion.

This year’s host Lutz Ilisch (Lutz in Jena, 2009). In background seen Mohammad Younis from Fayoum University- Egypt

Samstag, 8. Mai 2010

14.00 Uhr:        Begrüßung, Nachrichten und Vorstellung der Teilnehmer.
14.30 Uhr:        Marcus Phillips, Cambridge, UK: The Origins of the Standing Caliph.
15.00 Uhr:        Dr. Lutz Ilisch, Tübingen: A group of Pseudo-Sasanian Khusraw II drachms (Mochiri, Civil War Coinage VIII 46-48).

15.30 Uhr:        Anvar Atakhodjaev, Samarkand: Samanid fulus from Uzgand.

16.00 Uhr:        Kaffeepause

16.30 Uhr:        Dr. Osama Ahmed Mostafa, Sohag, Egypt: The Fatimid Caliph al-Hafiz li-din Allah and his son Abu al-Hasan ‘Ali through Islamic Numismatics and Architecture.

17.00 Uhr :       Dr. Stefan Moeller, Halle: Imitative byzantinische Kupfermünzen des 11. Jahrhunderts – Versuch einer Klassifikation und historischen Einordnung.

18.15 Uhr :       Vorstellung und Besprechung unbestimmter islamischer Münzen
18.30 Uhr :      Gemeinsames Abendessen am Tagungsort.  anschließend  Geselliges Beisammensein im Tagungsraum  mit Vorlage neuer Literatur und Tauschmöglichkeit.

Sonntag, 9. Mai 2010

7.30-9.30 Uhr:         Frühstück
10.00 Uhr:      Aram Vardanyan, Tübingen: Qarmatid coinage
10.30 Uhr:      Prof. Dr. Atef Mansour Ramadan, Sohag, Egypt: Posthumous Coins in Islamic Numismatics, an overview.

11.00 Uhr:       Dr. Roland Dauwe, Terneuzen, Belgium: The Timurid Coinage of Qumm.
11.30 Uhr:       Rolf Ehlert, Heidelberg: Osmanische Doblaprägungen im Maghrib.
12.00 Uhr:      Abschlussbesprechung.
12.30 Uhr:      Gemeinsames Mittagessen


Posted by: salamviking | 24. februar 2010

Novgorod i den tidlige middelalder: Sprog og samfund

Lokalet er på nu!

Alle indlæggene på denne blog handler ikke kun om kufiske mønter, men fokusere desuden også på omliggende lande, som havde en relation til den skandinaviske vikingetid, med blikket øst over!

Torsdag d. 4. marts 2010, holder professor Jens Nørgård-Sørensen, TORS (Københavns Universitet) foredrag om fund af birkbarksbreve med videre.
Lidt om samfundet samt fokus på skrivefærdighed og Novgoroddialektens vigtigste særtræk. Koblet både til historien og russisk sproghistorie i almindelighed.

Abstrakt

Foredraget vil blive indledt med en kort introduktion til Novgorodområdet, dets befolkninger og sprog ved starten af historisk tid og derefter fokusere på den unikke historiske kilde: birkebarksbrevene, der i kraft af særlige jordbundsforhold er velbevarede fra 1. halvdel af 1000-tallet. Brevene har givet ny vigtig viden i datidens samfundsforhold, herunder skrivekyndigheden, og revideret forståelsen af den ældre russiske sproghistorie. Da brevene er affattet på et sprog der må formodes at ligge tæt på tidens talesprog, afspejles en række dialektale træk i dem. Vi skal se på de væsentligste af disse dialekttræk i relation til russisk og slavisk sproghistorie i almindelighed.

Der findes en database med alle fundne birkebarksbreve, som I kan finde her – There exists a database of the birchbark letters from Novgorod (Russia), that you can see here

Foredraget bliver holdt på Københavns Universitet Amager (Nye KUA), kl. 14.15 – 16.00, Njalsgade 120. Lokalet: 22.5.04, lokalet hedder “Finland” på øverste etage ud mod Njalsgade i bygning 22.

Arrangørerne er Roots of Europe, rootsofeurope.ku.dk.

Birkebarkbreve. Hilsen fra Semen til min svigerdatter…. Således indleder Semen på traditionel vis dette birkebarkbrev fra Novgorod. Brevet er fra ca. 1400 og blev fundet i 1959 på borgmester Jurij Onciforovitjs grund.
Posted by: salamviking | 19. februar 2010

Hvad kom først, safran eller de kufiske mønter?

The safrane flower, from Afghanistan. Foto: Christian Jepsen/ DACAAR

Ok, dagens indlæg er lidt ud i periferien, men da undertegnede har en stor passion for ting/begreber som ligger inden for ”nydelse”, hvilket mad tilhøre denne kategori, så det måtte komme, noget om mad.

Her på Nationalmuseets Naturvidenskabelige afdeling, fik vi fornøjelsen af at smage Gotlands madspecialitet, som er safran pandekager, eller som på svensk hedder: saffranspannkaka. Minder lidt om risklatkager, som er i det danske køkken, bare uden safran.

Man kan jo ikke lade være med at spekulere på, om safran er kommet til Gotland, samtidig med de kufiske mønter. Af de godt 85.000 kufiske mønter som er fundet i Sverige, stammer 15 procent fra fastlandet, de resterende 85 procent kommer fra Gotland og Öland. Safran indgår da mere i den svenske madlavning end i den danske.  Hvem kender ikke til blandt andet, Sct. Lucia boller, det er jo en svensk opskrift!

The food-speciality from Gotland called safrane cake. Eat it together with whipped cream and blueberry jam. Foto: Sara Andersson

Peter Steen Henriksen fortalte, at vi aldrig ville kunne spore støvdragerne fra denne yndige krokus blomst i kulturlagene fra vikingetiden. Tilsvarende er det med røgelsen, til trods for, at man har fundet røgelseskar i Sverige, så vil vi heller ikke her kunne vide, om man har anvendt røgelse i vikingetiden.

Så ja, det kan kun blive ved fantasien om safran kom til Gotland samtidig med de kufiske mønter.

Safrane field in Afghanistan, near Herat. Foto: Christian Jepsen/ DACAAR

I have a BIG passion for luxury which includes food as well.  Today’s contribution to this blog is not very serious, but I have had some thoughts about food trade during the Viking period.

Today my colleagues and I tasted a food-speciality from Gotland called safrane cake. Everyone knows that this precious spice, don´t grow naturally on the Island Gotland. But it is funny that Gotland’s food-speciality has safrane in it, so I thought since there have been found around 85.000 Kufic coins in Sweden, 15% are from the mainland, where the rest 85% are from Öland and Gotland, could this most expensive spice have arrived in Gotland at the same time as these Kufic coins did?

I have another question, for all you who read antiques Persian and Arab sources, does there exists anywhere a story about food, and have to make it, around the period (AD 750-1100)????

Posted by: salamviking | 18. februar 2010

Ny bog om de tidlige kufiske mønter

Silver Coinage of the Caliphs

Godt nyt fra SPINK: Forlaget/Auktionshuset har udsendt en reklame for en ny bog på 325 sider, om de tidligste kufiske mønter. Bogen skulle indeholde farverige illustrationer, hvor 1800 mønter har indgået som en del af kataloget.
Bogen kan erhverves for 85 £ ved at kontakte SPINK på mail: cgathercole@spink.com

Posted by: salamviking | 17. februar 2010

Hvad er det? – Could it be something from the Kushan period?

Announcement

Bloggen Salam Viking, modtager gerne med kyshånd forespørgsler fra jer til alle læserne. Det er tilfældet med dagens indlæg.  

Sneen ligger så smukt hen over det danske landskab, og holder de mange flittige amatørarkæologer indendørs. Derfor benyttes dagens indlæg, til et nærmere studie af de enkelte genstande som ligger på magasin, og har endnu ikke fået en præcis datering, eller klassifikation af anvendelse.
Peter Vang Petersen har sendt billeder af disse genstande, der begge er fundet ved lokaliteten Nytofte nær Himlingøje på Stevns. Selve pladsen er dateret til yngre germansk jernalder, yderligere kan undertegnede tilføje, at der er fundet en del kufiske mønter på pladsen.  

Jytte Høstmark og Peter Vang Petersen sidder med Danefæ på Danmarks Oldtid, men har aldrig tidligere fået noget indsendt af samme karakter. For ti år siden, forsøgte de at finde efter paralleller, idet de har lavet en forespørgsel i bladet Nyt fra Nationalmuseet, men forgæves.  

Så NU spørger vi jer – Kender I til nogen parallelle fund? ER der fundet noget tilsvarende i Europa, Centralasien eller Mellemøsten? Samt datering og henvisninger til litteratur.
Håber at I kan komme med nogle super bud!  

Den lille figur, minder om den indiske gud Shiva. Støbt i bly, 3,4 cm. i længden og 3,1 cm i bredden. Personlig ville jeg skyde på noget til et bæltebeslag fra Kushan perioden. This small figure looks like the hindu God Shiva. Its cast in lead and the height is 3.4 cm and width is 3.1 cm. Personally, I think that the function of this object may have been a part of a belt from Kushan Period – or I may be wrong!

The National Museum of Denmark has a request to all readers on this blog. These objects in this paper, have been found on a Viking Settlement for more than 10 years ago, at the site Nytofte (Sealand), on the same site several Kufic coins have been found. But still the Museum does not have any ideas, of functions, from which cultures or dating of these objects.  

Beslag af bronze med rester af forgyldning, 3,5 cm i diameter. På bagsiden loddetin langs kanten. Udsmykket med en zoo-antropomorf maske: Et menneskeansigt med grove, snerrende træk og kraftige øjenbryn, med væddehorn og pelsagtigt "hår". Om halsen en halskæde. Umiddelbart kunne stilen godt give association til baktriske indflydelse, måske!This figure has been cast in bronze, but has some remains of gilt, it’s 3.5 cm in diameter. The figure has a shape of a man, it seems that in his hair he has horns like a ram. Around his neck, it seems like he has a neck chain. The style gives an impression of the Bactria culture – maybe!

Should I personally suggest any purpose for these objects, they both may have been a part of decoration on a belt? Figure no. 1: It looks like the hindu God Shiva. Could it have been made under the Kushan period? –Figure no. 2 more indicates that it may have been produced during the Bactria period

I may be totally wrong, but in the end, I am trying to provoke you readers, so we can have a discussion about these archaeological objects.
I will just remind you all, that it’s not unusual to find antique objects from Central Asia on Viking settlements. In the previous contribution on this blog “ Hvorfor Afghanistan? – why not!” I showed the The Helgö Buddha which also had been found at a Viking settlement. 

We hope that you readers can come up with any good suggestions for these archaeological objects, or similar materials, there may have been found in Europe or Central Asia or Middle East. The colleagues at the Prehistory department would be very pleased if you could give some solutions.

Posted by: salamviking | 13. februar 2010

Love is in the air!

Love is in the air!

Neck-chain from a Viking woman´s grave in Østerhalne Enge (found in 1887, DK). The oldst coin was a Sasanian, struck as early as 625. The lateste date coin, was a Spanish Umayyad from Cordoba, struck in the year 808/9. The chain consists of 44 coloured beads of glass, rock crystal, cornelian, and som few silver beads and eight Kufic coins as well. Maybe it was a Viking Queen like Nud, who owned the chain.

Valentinsdag, oh dear…. selvom jeg er modstander af amerikanske traditioner, så synes jeg, at det var tid til at benytte muligheden for at introducere jer til noget romantik fra vikingetiden. Nu er Valentinsdag heller ikke en amerikansk tradition, de har bare været super gode til at markedsføre traditionen.

Romantik, flirt, forførelse, beundring og tiltrækning, jeg kunne blive ved…! Disse følelser er ganske universelle for menneskeheden, selv i vikingetiden har disse følelser eksisteret. Hvem har ikke smigret og gjort en moden gråsprængt mand blød i knæene?  Selv samme hændelse fandt sted omkring år 844/45, da en spansk araber mødte en vikingedronning.

I indlægget om “Den tiende spanier”, skrev jeg, at vikingerne havde haft plyndringstoger omkring Spanien og Marokko. For den spanske kalif Abdu´r-Rahman II, blev disse togter for meget, og derfor udsendte han sin diplomat al-Ghazal for at opnå fredelig overensstemmelse/alliance med vikingerne.

Al-Ghazal  kommer til ”vikingeland”, men hvor præcis vides ikke. Ud fra hans tekst (som er omskrevet flere gange af andre), tyder det på, at han befandt sig på en større ø. Måske Sjælland.

Al-Ghazal skrev dagbog under sin rejse, men da han møder vikingedronningen Nud, bliver han følelsesmæssigt meget berørt af hendes beundring for ham, hvilket medfører at dagbogen undervejs bliver nedskrevet med poesi.

Når man læser digtet nedenfor, fornemmer man den modne mand (al-Ghazal), som er blevet smigret og fyldt med varme følelser af den yngre kvindes beundring for ham. Læs digtet – og nyd det!

“Oh, hjerte mit, du bærer på en byrde så tung,
som du bekæmper som var du en løve.
Jeg er forelsket i en vikingekvinde
som ikke vil lade skønhedens sol gå ned,
som lever ved enden af det Allah skabte,
hvor den der søger hende, ikke kan finde vejen dertil.
Oh, Nud, du unge og smukke, af dine knapper bryder stjernerne frem!
Jeg sværger ved min far, at jeg aldrig har set noget mildere og dejligere
for mit hjerte end hende som jeg ser nu.
Hvis jeg en dag skulle sige, at mine øjne har set nogen som dig,
ville jeg sikkert lyve.
Hun sagde:” Jeg kan se at dit hår er blevet hvidt”.
Hendes spøg fik mig til at spørge
Og jeg svarede:” Ved min far, sådan fødes føllene”.
Og hun lo og frydedes over mine ord,
som jeg sagde for at vække hendes beundring.

Al-Ghazal skriver videre, inden han tager afsked fra vikingedronningen:

“Om morgenen roste hun min farvnings sorthed,
det var som om den havde gjort mig ung igen.
Men for mig er hårene grånet
og farven en sol der er blevet viklet ind i tåge.
De skjules for en stund, men vinden fra øst opdager dem
og dækket begynder at forsvinde.
Ringeagt ikke det hvide hårs glimten!
Det er visdommen og intelligensens blomst,
For jeg har det, som du i ungdommen søger;
Dannelse og elegante manerer.”

Denne oversættelse findes i: Vikingerne på Den Iberiske Halvø, 2004:111-112,
og i en ældre version: Nordens Historie i middelalderen etter arabiske kilder, 1954:87-88.

The Spanish  Arab diplomat al-Ghazal was sent to Scandinavia around the year 844, in order to make peace with the Vikings. During this journey al-Ghazal meets a Viking Queen, by the name of Nud, and falls in love with her.
Al-Ghazal wrote a love poem about the meeting with Nud. I have tried to find a good version of this poem in Arabic.  Unfortunately I have not found a very good version (you can read here) – but I hope that you will get the idea of how al-Ghazal fell for Nud!


Enjoy.

Posted by: salamviking | 10. februar 2010

Hvorfor Afghanistan..? – why not!

Dette spørgsmål er jeg oftest blevet stillet, af både fagkollegaer og ikke fagfolk, hvorfor jeg har været derude, og sigter på at komme af sted igen.

Årsagen skyldes flere faglige grunde. Det kan lyde kynisk, men det er yderst fascinerende at opleve mennesket primitivt og til tider som et andet rovdyr, set fra en kulturhistorisk synsvinkel. Når der opstår katastrofer (naturlige, orkaner, jordrystelser og lignende, samt krige) i et hvilket som helst samfund, eksistere ikke længere systemer orden forsvinder, som vi har set i de sidste mange uger fra Haiti. Tilsvarende situation har, kunne ses i Afghanistan, med deres kulturhistoriske genstande. Undertegnede har tidligere, arbejdet med stjålne kulturgenstande fra Centralasien.

Det er velkendt, at vikingerne færdedes iblandt mange forskellige folkeslag og religioner. Således er det skam også muligt at finde genstande, der stammer fra Afghanistan. De danske vikinger har næppe været i Afghanistan. Det er nok snarere de svenske vikinger, som har klaret de økonomiske forbindelser med centralasiatiske købmænd via de russiske sletter eller floder.
Jeg vil her give jer nogle bud på kulturhistoriske levn, som I selv kan betragte og studere detaljerne på den enkelte genstand – objekt. Fra vikingetiden består den største mængde af genstandsgruppe fra Afghanistan, nemlig mønter, her i Norden. Derfor vil det være naturligt at fremhæve en kufisk dirhem, som befinder sig på Nationalmuseet. I Danmarks Oldtidsudstillingen ses Terslevsfundet (nedlagt efter 943) udstillet. Kigger I nærmere på et af smykkevedhængene, vil I ane en mønt i et af smykkerne.

Et smykkevedhæng med øsken i sølv. Smykket har været i stykker i vikingetiden. Ved reparationen brugte man en kufisk dirhem, da det nok har været det nærmeste sølv indenfor rækkevidde. Mønten er en samanide mønt præget i Andarab (Afghanistan) under Emiren Nasr II, i år 911/12. Smykket stammer fra Danmarks største vikingetidsskat, Terslevsfundet, nord for Haslev, Sjælland. The pendant has a silver loop. At a certain time it was broken and the owner had it repaired by the means of the nearest available piece of silver, a Kufic dirhem. The dirhem is from the Samanid dynasty, struck at Andarab (Afghanistan) under the Emir Nasr II, in the year 911/12. The ornament was found in the greatest Viking silver hoard from Denmark, the Terslev hoard, found north of Haslev, Sealand. Foto: John Lee, Nationalmuseet.

Møntens oprindelse er i moderne sammenhænge, det sydvestlige område i Afghanistan, som i dag er under kontrol af Talaban. Smykkevedhænget nævnes i publikation Aarbøger for nordiske Oldkyndighed og…1912, dog blev mønten først ordentligt bestemt i 2006, i forbindelse med nedpakningen af Oldtidsudstillingen. Balladen omkring Terslevfundet kan I læse i Nationalmuseets Arbejdsmark 2007.

Forsætter I jeres besøg på Nationalmuseet, videre op til Middelalder og Renæssance udstillingen, og nærstudere I montren, hvori Roskilde og Dagmar korsene befinder sig i. I samme montre, hvori korsene ligger, ses der en lille sølv skål fra Haraldborgs skatten (er nedlagt efter 1132/33).

Skålen, har enten fungeret som en overdel eller underdel af en beholder. Selv dekorationerne minder meget om den sassanidiske stil, altså persisk. I 2004 viste jeg billedet her, for mine iranske kollegaer på Nationalmuseet i Teheran. Alle var enige om, at skålen var sassanidiske, men var muligvis produceret i den østlige del af riget, altså Tadsjikistan, Turkmenistan eller Afghanistan. The Silver bowl from the Haraldborg hoard, has either worked as a top or lower part of a container. The decorations on the bowl look very much as Sassanian style, which means Persian. In 2004, I showed my Iranian colleagues at the National Museum in Tehran these same pictures. All agreeing that the Silver bowl was Sassanian, but may have been produced in the Eastern part of the Empire, which could be Tajikistan, Turkmenistan or Afghanistan. Foto: Nadia Haupt

Selvom Haraldborgskatten blev fundet i 1854, har ingen endnu lavet komparative studier af andre sassanidiske sølvskåle, i forhold til skålen fra Haralborgskatten, så vidt jeg er orienteret.

Afghansk kulturhistoriske levn stopper ikke ved vikingetiden, set med danske øjne, men forsætter videre op til middelalderen, som I kan se ude i de danske romanske stenkirker, blandt andet Sæby kirke.

Billedet til venstre, er et lille udsnit af kalkmaleriet fra Sæby kirke, Vestsjælland. Den blå farve, hvoraf der nu kun findes spor, er efter alt at dømme ultramarin (lapis lazuli), som kommer fra Afghanistan. Billedet til højre, viser et lille udsnit fra et af klippehulernes flotte fresko motiver fra Bamiyan dalen (Afghanistan). Ligeledes har man benyttede den stærke blå farve (lapis lazuli). The picture on the left side shows a little part of the fresco painting from Saeby church, West Sealand (DK). The blue colour is probably made of ultramarine, which also is called lapis lazuli, and comes from Afghanistan. The picture on the right side, shows a little part of those few frescoes from the caves in the Bamiyan Valley, Afghanistan. Likewise the strong blue colour is used as well, lapis lazuli. Foto: Larsen, Nationalmuseet. Nadia Haupt

Hvor mange romanske kirker i Danmark der endnu har bevaret den flotte blå farve, har jeg ingen anelser om. Jeg kan kun anbefale jer, at læse videre i Ulla Haastrups publikation fra 1986, bind 1 om de danske kalkmalerier.

Den sidste ting jeg vil nævne for jer, kan I ikke se her i Danmark, men derimod i Stockholm, på Historiska Museum, svarende til Nationalmuseet i København. Den yndige og lille genstand I skal se, befinder sig i vikingetidsudstillingen.

Buddha figuren fra Helgö i bronze, er yderst yndig idet figuren er siddende på en dobbelt lotus-skal. Dens totale vægt er på 133,5 gr. Højen 84 millimeter dens bredden 64 millimeter. The Helgö (Sweden, found in 1956) Buddha cast in bronze, is very delightful sitting on double-lotus scale. The total weight is 133,5g and the height is 84mm and the width is 64mm. Foto: Historiska Museum

Den seneste artikel om Helgö buddha figuren, er nok Bo Gyllensvärd (†) fra Excavatins at Helgö XVI, 2004. Her argumenter Gyllensvärd for, at oprindelsen for denne buddha figur må have sin proveniens fra Swat dalen/Valley (Pakistan). Med andre ord, en bred definition, idet Swat dalen stilistisk indbefatter Nordindien og det sydlige Afghanistan, hvilket ikke er usandsynligt, sammenlignet med de andre genstande fra Afghanistan, som findes her i Norden.

Dette var et lille udsnit, af hvad der eksisterer her i Skandinavien fra Afghanistan. Til dem af jer, som skal til Afghanistan i den kommende fremtid, vil jeg lige minde jer om, at der findes et lille stykke dansk kulturhistorie derude!

Besøg den britiske kirkegård eller europæiske kirkegård i Kabul, her ligger Henning Haslund-Christensen (1896-1948) begravet. Det var under den 3. Danske Centralasiatiske Ekspedition (1947-49), at Haslund-Christensen omkom, og derfor ligger i Kabul. Should you have the chance to be in Afghanistan, then, go to the British cemetery in Kabul, here will you find the grave of the Danish explorer and ethnographer Henning Haslund-Christensen (1896-1948). It was during the Third Danish Expedition to Central Asia (1947-49) that Haslund-Christensen died in Kabul. Foto: Nadia Haupt

Set ude fra Nationalmuseets betragtning har Haslund-Christensen været en de største etnografiske indsamlere på det centralasiatiske område, som også forsat præger den permanente udstilling.
Christel Braae antropolog og projektforsker ved Nationalmuseet, arbejder på et bogværk om museets mongolske genstande, der blev indsamlet under de to ekspeditioner i 1930’erne af Haslund-Christensen.

Posted by: salamviking | 1. februar 2010

Announcement

Announcement

Undertegnede af denne her blog, er blevet gjort opmærksom vedrørende nogle af linkene, ude i højre side af bjælken.

Det er korrekt at linket til Dansk centralasien selskab/Danish Society for Central Asia, ikke virker. Hjemmesiden er under ombygning, derfor midlertidigt lukket, har Adam Hyllested informere mig om.
Ligeledes har den islandske phd-studerende Thorir Jonsson Hraundal, bekendtgjort at linket til hans hjemmeside, er blevet opdateret og er mere tidssvarende.

Bloggen har nu eksisteret knap en måned, men har allerede haft over 1000 besøgende – Tusind tak for det – Thanks very much!
I er forsat MEGET velkomne til at sende kommentar, indlæg eller links til spændende udgravninger, og I må meget gerne sende billeder/ comments, ideas, pictures and other contributions are still most welcome – please send to this e-mail address: denpersiskeprinsesse@gmail.com

Tak!

Nadia Haupt

I rubrikken værktøj, findes listen over stjernerne indenfor dette forskningsfelt. Men de afdøde helte/heltinder skal vi ej heller ikke glemme. Ture J. Arne (1879-1965) svensk arkæolog, med blandt andet hovedindsats på vikingetiden og dens østlige forbindelse. Hvem kender ikke standardværket, fra 1914: ”La Suéde et l´Orient. Études archéologiques sur les relations de la Suéde et l´Orient pendant l´âge des vikings”. Derudover deltog han blandt andet i Sven Hedins videnskabelige ekspedition til Centralasien i årene 1927-30, hvor den danske opdagelsesrejsende og etnograf Henning Haslund-Christensen, ligeledes deltog i. Som en sjov og sød sidebemærkning, så har mine iranske kollegaer på deres biblioteket i Gorgan, stort set alt af Arnes publikationer, selv de svenske!

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier

%d bloggers like this: