Posted by: salamviking | 25. november 2011

Mes Aynak

Der har været meget stille her på bloggen det sidste halve år, da jeg har haft travlt med forskellige projekter og andre hængepartier derhjemme. Men i den kommende tid, vil bloggen blive brugt, som et livstegn fra undertegnede, da jeg befinder mig endnu en gang i Afghanistan, i forbindelse med større arkæologisk international udgravning, nemlig i Mes Aynak!

The map are showing were Mes Aynak is place in Afghanistan

Mes Aynak, anses af visse geologer for at være et af verdens anden største kobber forsyning, om dette er korrekt er jeg ikke i stand til at bekræfte eller afkræfte. Men stedet viser tydeligt aktivitet af at udvinde kobber allerede fra bronzealderen frem til 1100-tallet. I nyere tid forsøgte russerne (Sovjetunionen) i 70érne at udvinde kobber, hvilket aldrig blev sat i gang på grund af borgerkrigen.  I 80érne frem til 2001 er stedet kendt for at være træningslejr for al-Qaeda. Da de internationale styrker rykket ind i Afghanistan i 2001, hedder det sig, at Osama bin Laden gemte sig ude de  mange klippehuler i Mes Aynak et par dage. Her i det 21. århundrede, er det kineserne som forsøger at udvinde kobber, hvilket er grunden til at et hold arkæologer er i gang med nødudgravning her i Mes Aynak.

Map of the Silk road from 300 B.C. to 100 AD

Placering af lokaliteten Mes Aynak er kun 40 km sydvest fra Kabul, som kan ses på det første kort. Dermed har lokaliteten altid været en vigtig ressource område, uanset hvilken periode, da lokalitetens placering ligger strategisk, da Kabul altid har været et vigtigt handelscenter.

I undrer sikkert jer, hvorfor undertegnede har sagt ja, til denne udgravning. I et af mine tidligere indlæg; Hvorfor Afghanistan…? Why not!; blev der fremlagte billeder af den lille Buddha figur fra Helgӧ. Tilsvarende figur, altså udført i samme stilart, er fundet her i Mes Aynak, dog fremstillet i træ. Dette gør lokaliteten interessant, idet mulighed for at finde andre orientalske genstande (som bliver fundet i Skandinavien)i deres oprindelige kontekst.

The small Buddha figure made of wood. High 20 cm, found some few years ago at Mes Aynak. Photo: Nadia Haupt

Here is a picture, which gives an overall view of my site 032. This picture is taking from the top of site 005. Photo Damon Jackson

Ifølge afghanske lovgivning, skal der altid være en eller flere afghanske arkæologer på en udgravning der ledes af et internationalt arkæologisk hold. På Mes Aynak består det internationale hold af 12 personer, samt 15 afghanske arkæologer derudover ca. 200 afghanske arbejdsmænd.

The crew at site 032, from left; Li Tao, Joavid, Sabri (kneeling), Marek, M. Salim, M. Ayub, Hamidullah, Rohullah, Damon, Noor Agha, M. Bashir(Rødderne fra Logar). This picture is taking in September, and now here in November have we 14 Afghans workers working for us. Photo: Nadia Haupt

Størstedelen af keramikken, som vi har fundet indtil videre er fra det 5. århundrede til 7. århundrede AD. Dette blev yderligere bekræfte da der for 14 dage side, blev fundet en skat ved site 033. Skatten indeholdt hovedsageligt smykker som er produceret af bronze og guld, men har samme datering altså fra det 5. århundrede til det 7. århundrede.

Here is the hoard at site 033 been excavated. Photo: Agnieszka D

Fundet har allerede været i de lokale aviser samt de internationale, så nu skulle I også have muligheden for at se!

Here some of jewellery from the hoard, which is dated from 500 AD to 700 AD. Photo: Kadir

Reklamer
Posted by: salamviking | 5. april 2011

Nowruz Mubarak – Happy New Year

Today’s contribution on this blog is just to inform your all, that I am well, even that there are very serious stories in the newspapers about Afghanistan.

Arab-Sassanid coins. On the coins sees a fire-temple, which relate to the Zoroastrian religion

From the Viking period have we found about 30 Sassanids –and Arab-Sassanids coins in Denmark, where there always can see a fire-temple on each coin. Sassanid rule and the system of social stratification were reinforced by Zoroastrianism, which became the state religion. The Zoroastrian priesthood became immensely powerful. From that period the Nowruz was partly rooted, and the festival are still been celebrated in this part of the world. Nowruz (which means new day) is a secular holiday that is enjoyed by people of several different faiths and as such can take on additional interpretations through the lens of religion.

Here you can read much more about Nowruz, if you wish!

All the pictures you can see on this page is, from the Nowruz festival in Northern, more precisely Maraz-i-Sharif, and maybe they Afghans were during the Viking Period celebrated Nowruz the same way as they are doing it today!

Posted by: salamviking | 13. marts 2011

Tak, Thanks, Dank, Merci, Sukran, Sepasgozaram!

Denne blog startede sidste år i januar 2010, for at skabe et større fokus og forståelse om emnet omkring den østlige globale handel under vikingetiden(ca. fra 750 – 1100-tallet), men primært på de kufiske mønter.

Tak til alle jer derude, som har fulgt med, hvilket jeg er utroligt taknemlig for. Jeg lovede godt nok, at jeg ville forsøge at skrive en gang om ugen, men det har ikke været muligt. Alligevel kom der 20 indlæg, samt 26 kommentarer fra jer, hvilket gør, at bloggen har været besøgt 6000 gange sidste år, hvilket er super fint for mig. På nuværende tidspunkt har der allerede været over 700 besøgende, på trods af, at jeg har svigtet jer. TAK – for jeres opbakning!

Til sidst vil jeg vil gøre jer opmærksom på, at her i år er det 250 år siden, at et lille hold videnskabsfolk stævnede ud fra København med kurs mod de arabiske lande. Syv år senere vendte Carsten Niebuhr hjem som den eneste overlevende. Hold derfor øjnene åbne for alle mulige kommende arrangementer her i DK og de steder hvor Niebuhr og de øvrige videnskabsfolkene var, da der vil blive sat spot på de arabiske rejser i fortid og nutid. Udenrigsministeriet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og Center for Kultur og Udvikling (CKU) står bag fejringen, ved at tilrettelægge en række events- og formidlingsprojekter.

På torsdag d. 17 marts er det Carsten Niebuhrs fødselsdag og han ville have blevet 278 år, og på selve dagen vil jeg befinde mig i Østen. Dog ikke helt de samme steder som Niebuhr, men tæt på. Jeg vil forsøge at skrive derude fra. Så hold øje med, hvad der kommer på bloggen her de næste par dage.

From the opening of the exhibition "SHARJAN" - Art from the Emirates. The National Museum of Denmark, 2010

This blog, started in January 2010, and were mostly in Danish, but was created to bring focus on Scandinavia related to the Eastern global trading during the Viking period (AD 750-1100), and this blog would also focus on Kufic coins.

Carsten Niebuhr

Thank you to all of you who have been following this blog, which I am very thankfully for. I know that I haven’t kept to my promise that I would to write every day…sorry. Anyway, last year there were 20 papers on the blog and 26 comments from your guys, which mean that this blog were visited 6000 times in 2010, which is super good! The blog has already this year (2011) received 700 visits, even though nothing has been written on the blog – yet. Once again – THANK YOU so much for your support!

Last, I want to remind you all that this year (2011) it is actually 250 years ago that a little group of scientists left Copenhagen for the journey of the Arabic expedition. Seven years later Carsten Niebuhr (German mathematician and cartographer) return home, as the only survivor from the Arabic expedition.  Therefore I recommend you all to look out for coming events here in Denmark or abroad, that would bring focus on this Arabic expedition.

On Thursday 17th March it is Carsten Niebuhr´s birthday, where he would turn 278 years old, on the same day I will be in the East. I wouldn’t be visiting the exact same places as Niebuhr, but close. I will try to write something from out there, so look out what will be on this blog!

Posted by: salamviking | 1. december 2010

Vikingerne ved Volga, BBC RADIO 4

 Der har været meget stille her på bloggen på det sidste, da jeg har haft travlt med forskellige projekter, samt andre hængepartier.

–          Man kan indimellem blive begejstret på vegne af andre kollegaer, for den gode formidling, af forskning omkring den østlige handel under vikingetiden. Indimellem får man input fra kollegaer, som har læst eller hørt noget fagligt relevant her til bloggen, som min kollega Catherine Jessen, havde hørt en radioudsendelse på BBC RADIO 4: In our time.

Udsendelsens vært Melvyn Bragg havde inviteret tre forskellige forskere Elizabeth Rowe (Historiker), James Montgomery (Arabist) og Neil Price (Arkæolog) til at diskutere vikingerne ved Volga og deres kontakt til Mellemøsten og Central Asien med udgangspunkt i den arabiske kilde ibn Fâdlan. Jeg kan varmt anbefale radioudsendelsen, da den er en super god introduktion til den østlige kontakt, og illustrerer klart, at et fagflet alene ikke kan give det sande svar, men via arkæologien, numismatikken og de historiske kilder, kan vi få større indsigt i datidens handel.

–          God fornøjelse med udsendelsen.

The Caspian Sea, a saltwater lake between Europe and Asia. This picture are taking from the Iranian coast. Maybe it was around here the trading was don during the the 8th and the 10th centuries AD?

It has been very quiet lately on this blog, since I have been busy with different projects and some few adjourned.

Sometimes you can get very enthusiastic on behalf of other colleagues, when they have communicated successfully on the research about Eastern trading during the Viking period.

From time to time, I get inputs from colleagues if they have read or heard something that may be relevant for this blog. Like my colleague Catherine Jessen, who had listened to radiobroadcast from BBC RADIO 4: In our time.

The radio host on programmed; In our time, Melvyn Bragg had invited three researches Elizabeth Rowe (Historian), James Montgomery (linguistic in Arabic) and Neil Price (Archaeologist). They discussed the Volga Vikings and the contact to the Middle East and Central Asia, for example based on the document by Aarab scholars, ibn Fâdlan.

I highly recommend listening to this radiobroadcast, because it gives a very good introduction of the Eastern global trading during the Viking period. In addition, the broadcasting also illustrates that “the answering” not only could have been giving by one professional skill, but by using archaeology, numismatic and historical sources together, then we can receive most better knowledge of the Eastern global trading during the 8th and the 10th centuries AD.

Enjoying the radiobroadcast!

Posted by: salamviking | 31. august 2010

Finally

The author herself at the reception. She thanks all for attending, sponsors, family, friends and colleagues.

 Tidligere på bloggen er det blevet nævnt, at der i løb foråret/sommeren ville komme en bogudgivelse, der berører emnet om en reel national monetarisering i Danmark.

Så skete det! I går havde man fornøjelsen på Møntsamlingen ved Nationalmuseet, at deltage i den offentlige bogreception i anledningen af Gitte Tarnow Ingvardsons bog: Møntbrug – Fra vikingetiden til vendertogter.

Gitte Tarnow Ingvardsons publikation beskriver de økonomiske forhold gennem de ca. 250 år, hvor det danske møntvæsen udviklede sig fra vikingetidens vægt- og naturalieøkonomi til en begyndende nationalstatsdannelse med udbredt brug af kongens mønt.

Bogen behandler møntfund ud fra en arkæologisk metode og tegner derfor et samlet billede af de økonomiske forhold i alle samfundets sociale lag: By- og landbefolkningen såvel som bondestanden og håndværkerne. De få skriftlige kilder fra perioden handler derimod udelukkende om den sociale elites brug af penge.

I bogen behandles alle møntfund fra Sjælland, Lolland og Falster.

”Møntbrug” er udgivet af Aarhus Universitetsforlag, hvor I desuden kan erhverve bogen fra.

–          Previously on this blogg, I have mentioned that a book would come out during this Spring or Summer, which involved the question about the appearance of national monetarism in Denmark.

Finally, yesterday at the Coin collection at the National Museum an official book reception took place in connection with Gitte Tarnow Ingvardsons new book: Coin use – From Viking Age to Wends

Gitte Tarnow Ingvardsons publication describe the economy development over a period of 250 years in Denmark, describing coinage from the Viking period  as one of gift-giving and as a status-oriented economy to a emerging states coinage of the Danish King.

The book is public in Danish and it can acquire from Aarhus Press

Posted by: salamviking | 19. juni 2010

Jelling – med et lille af stik til Marokko og Iran

Her i juni måned summer atmosfæren af udgravningsfeltliv herinde i Ungdomshuset (NNU). Enten ved at kollegaer nedpakker graveudstyr til Grønland, eller de tager ud og besigtiger udgravninger i forbindelse med gravningen af den nye Metro, eller også er de allerede draget i felten, som min kollega Mads Dengsø Jessen, ansvarlig udgravningsleder på udgravningen i Jelling.

This picture shows Jelling from above. The red colour shows where the palisade was placed around Jelling during the Viking period. The white square shows were Mr. Jessen and his teams are going to dig this year. All the yellow sections show earlier excavations. Photo: Mads Dengsø Jessen.

Mads har siden 7. juni været i gang med gravningen som et led i forskningsprojektet på Nationalmuseet om Jelling, denne store magtkoncentration, en forestilling vi baserer ud fra de gedigne gravmonumenter som findes på stedet.

På oversigtkortet kan I nogenlunde danne jer et billede af, hvor i området Hr. Jessens team graver lige nu, og hvor der er fremkommet tre hustomter af Trelleborgtypen.

This is the first Kufic coin found at Jelling. (FP 6509) The coin is from the Idriss Dynasty, today’s Morocco. [Walila?”]A.H. [ca. 176-192] = 792-808 AD. The weight is 1.00 gr.This coins is also number five of these Idriss coins found here in Denmark. Photo: Nadia Haupt

Jelling er en yderst interessant plads og samtidigt med temmeligt komplekse anlæg. Enorme bygningskonstruktioner, gravanlægget, huskonstruktioner, samt palisaden rundt om selve Jelling-anlægget. Men samtidigt er området besynderligt fundtomt. På nuværende tidspunkt er der kun fremkommet to kufiske mønter, der begge er fra 800-tallet, men fra forskellige dynastier samt forskellige egne af Mellemøsten, nemlig Marokko og Iran.

Here in June, at NNU there is an atmosphere if excavations and fieldwork in the air. Some colleges have been packing their dig equipment for Greenland, other are inspecting excavations in connection with the construction of the new Metro in Copenhagen. And some of us are already in the field, for example Mads Dengsø Jessen, who is responsible for the excavations right now at Jelling, which is part of the research and publicity project at the National Museum of Denmark about Jelling.

Mads has been digging at Jelling since June 7th and the map shows where he and his team are going to excavate this season. Right now they have found tree Viking houses of the Trelleborg type. Here you can hear Mads himself talk about the excavation in Jelling (in Danish).

This Kufic coin was found last year during the excavation at Jelling. This coin has only been classified from this picture. It's an Abbasid coin minted by Hârun al-Râshîd from al-Muhammadiyya (old Tehran) A.H. 193 = 808/9 AD. Photo: Vejle Museum.

Jelling is a very interesting settlement but at the same time very complex. We have these great constructions from the Viking period, such as the two burial mounds, house structures and the Palisade around the actual Jelling monument. But at the same time, this settlement is actually poor on metals objects, iron, silver and gold. Until now only two Kufic coins have been found, both of which are from the 7th century, and from different dynasties in two different corners of the Middle East; Morocco and Iran.

Posted by: salamviking | 9. juni 2010

Kufiske mønter i Skåne

 Lørdag den 29. maj 2010 afholdte Nordisk Numismatisk Union møde i København.   

This map shows where on Scania there has been found Cufic coins, in Sweden.

  
 Under mødet talte Kenneth Jonsson fra Numismatiska Forskningsgruppen i Stockholm om mymtcirkulationen i Skåne  – perioden romersk järnålder til nyere tid. Dette betød, at han berørte de kufiske mønter ganske hurtigt. 
Det interessante ved Kenneths foredrag, var, at han havde udarbejdet et udspredningskort over de fundne mønter i Skåne fra perioden 800 -980. Jeg har tidligere nævnt, at det totale antal kufiske mønter i Sverige er ca. 85.000 stk., idet 75 procent er fundet på Öland og Gotland og de resterende 15 procent er fra fastlandet, heriblandt Skåne.       

  Materialet omfattede ca. 1005 kufiske mønter. Det er dog langtfra komplet, altså kortet,  har Kenneth Jonsson pointeret over for mig. Men ganske interessant alligevel, at observere hvor ophobninger er i Skåne –  på hvilke steder!       

   I januar 2008 lavede jeg et tilsvarende kort for hele det danske materiale, dog ikke nær så grafisk smukt, som Kenneths kort.  Jeg havde inddelt Danmark i fire grupperinger (1=Jylland, 2=Fyn & øerne, 3=Sjælland, Falster, Lolland og Møn, 4=Bornholm), for at undersøge hvor i landet den største fremkomst af de kufiske mønte fandtes.       

  Resultatet blev, at den største ophobning af kufiske mønter, var fra gruppe 3, altså Sjælland, Falster, Lolland og Møn. Mønternes fundkalorier indbefatter; løsfund, gravfund og skattefund, med et samlet antal på 3.922 stk.     

   –     Tilsvarende som Kenneths kort, er det sjællandske kort ej heller komplet, men det giver en fornemmelse af spredningen af mønterne.         

     Saturday the 29th of May 2010, the Nordic Numismatic Union held a meeting here in Copenhagen. 

 

Kenneth Jonsson from the Numismatic Research group in Stockholm talked about coin circulation in Scania in the period roman iron age to modern time. This meant that he naturally mentioned the Cufic coins, quite briefly.     Kenneth showed this map of Scania, which illustrates the spreading of the Cufic coins in Scania, from the period 800 -980 AD. As I mentioned earlier on this blog, the total amount of Cufic coins in Sweden is 85.000 pieces, where 85 % are from Öland and Gotland, and the last 15 % are from the mainland which is for example Scania.      

 Kenneth’s map includes about 1005 pieces Cufic coins, but the map is not complete, but it gives a good indication of spreading of the coins.   

 January 2008 I made a similarly map of the totality in Denmark, but my map is not so graphic beautiful as Kenneth’s´.  

This map shows where on Zealand, Falster, Lolland and Møn there has been found Cufic coins, in Denmark.

 I had divided Denmark in to four groups (1=Jylland, 2=Funen & the island of Funen, 3=Zealand, Falster, Lolland and Møn, 4=Bornholm), because I wanted to find out where in Denmark has been found biggest numbers of Cufic coins. The result showed, that group 3, which is Zealand, Falster, Lolland and Møn, had the greatest amount of coins. All the coins are found in three categories, single finds, grave finds and hoards. The total number of Cufic coins from group 3 is: 3,922 ! 

 
 

           

Foråret er her nu! Det betyder oftest en del forlænget weekender, hvilket vi har igen.

Jeg har tidligere ytret, at jeg modtager meget gerne med kyshånd forespørgsler fra jer til bloggen, hvilket dagens indlæg er.

En græsk arkæologisk veninde, som beskæftiger sig med Byzantiske periode, har haft den fornøjelse at opleve den byzantinske udstilling i Born på; Kunst und Ausstellungshalle der Bundespublik Deutschland. Udstillingen, Byzan: Pracht und Alltag, kan ses frem til d. 13 juni 2010. Min veninde var yderst begejstret for denne udstilling, idet den skulle være mere visuel og dynamisk, og har en meget bredere kulturhistorisk beskrivelse af imperiet, og beskriver desuden de omkring liggende lande – dynastier, og de områder, hvor de kufiske mønter kommer fra. Yderligere beretter min veninde, at denne udstilling i Born, har et stort plus, da den er mere moderne i sin udstillingsform, i modsætning til den i London sidste år.   Vil I gerne have en hurtigt rundvisning, kan I får det via dette her link

Jeg vil i samme vending lige minde jer om, at i forbindelse med udstillingen Byzans – Europas gyldne rige 330 – 1453, som blev udstillet i Rundetårn, udkom publikationen Arven fra Byzans, af samme personer som stod bag selve udstillingen.
Har du ikke mulighed for at tage et smut til Born, og nåede desuden ikke at se udstillingen i Rundetårn, så kan man godt nå at erhverve bogen: Arven fra Byzans.

Spring is here now, which means we have a lot of holidays, that you could spend in Born for example!

I have earlier told, that I would very much appreciate comments and ideas to this blog, which is the case today.

One of my greek archaeologist friends, had the pleasure of seeing the Byzantium exhibition in Born, at Kunst und Ausstellungshalle der Bundespublik Deutschland. The exhibition is called, Byzanz: Splendour and Everyday Life, and can seen until June the 13th, 2010. My greek friend, very much recommended others to see this exhibition, not only because it explains the Empire very well, but also because want happened around the Empire, and what effects the Arab expansion to Byzantium had. She also said, that the exhibition in Born is much more modern compared to the exhibition last year in London, which was very old fashioned. Here you can see a bit of the exhibition: here.

I will just remind you all, that last year the publication; Arab-Byzantine Coins, came out. The book illustrated a concise history of the development of the coinage of the early Arab Caliphate in the seventh century, tracing its transition from coins that closely resembled Byzantine issues with imperial images to purely aniconic specimens with inscriptions in Arabic.

Last reminders for today! Next year in Sofia (Bulgaria) in August will there be hold the 22nd International Byzantine Congress.

Lokalet er på nu!

Dagens indlæg er en lille smule forlængelse af indlægget Kufisk Nørd, hvor jeg nævnte, at man ikke kan snakke om en reel national monetarisering her i Danmark, under vikingetiden.  Mit argument tag udgangspunktet i de kufiske mønter, men jeg er ikke ene om denne holdning, vedrørende om monetarisering i Danmark.

ONSDAG d. 5. maj, holder Gitte Tarnow Ingvardson foredrag, hvor emmet er den økonomiske udvikling i Danmark fra ca. 1020 -1250. Foredraget sker i forbindelse med at Gitte Tarnow Ingvardson udsender en bog i slutning af maj eller midten juni 2010. Foredraget taget udgangspunkt i bogens indhold, idet titlen er: Møntbrug – fra vikingetid til vendertogter.

Abstrakt

Igennem de ca. 250 år, der behandles i bogen, var de økonomiske forhold præget af et ungt selvstændigt møntvæsen og en begyndende nationalstatsdannelse.  Møntvæsnet skiftede fra vikingetidens vægt- og naturalieøkonomi til udbredt brug af kongens mønt. Det var ikke en nem eller jævn proces. Et væld af forskellige aktører og begivenheder, som krige, afgifter, nye landbrugsmetoder, stærke biskopper og nye skibstyper, påvirkede udviklingen. Periodens få skriftlige kilder handler udelukkende om den sociale elites brug af penge. Ved at behandle møntfund ud fra en arkæologisk metode kommer historien til at omfatte alle samfundets sociale lag. Dermed belyses forskellen i møntbrug set over tid og inden for forskellige befolkningsgrupper, fx by- kontra landbefolkningen eller bondestanden kontra håndværkerne.
I bogen behandles alle møntfund fra Sjælland, Lolland og Falster. Det er dermed det første regionale studie, hvor danske møntfund gennem knap 250 år tolkes i både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Foredragets arrangører er Dansk Numismatisk Forening, og starter kl. 19.00. Lokalet: Bethesda, Rømersgade 13, 1362 København K.

På sin mark i Kirke Værløse ved København fandt landmand Peder Rasmussen i 1929 en lerkrukke med ca. 340 mønter. Skatten er nedlagt omkring 1065-70 i den sidste del af Svend Estridsens regeringstid. Svend Estridsens mønter er talrigt repræsenterede med 242 stk., men der er også en del engelske og især tyske mønter. De danske mønter er placeret øverst i billedet, mens den mindre andel af udenlandske mønter er placeret nederst. Foto: John Lee

 

 Today’s contribution considers the question about the appearance of national monetarism in Denmark as previously touch upon in the article Kufic Nerd.

Wednesday the 5th of May, Gitte Tarnow will be giving a lecture about the economic development in Denmark from year 1020-1250. The lecture is held in the connection with the publication of Gitte Tarnow Ingvardson’s book; From Viking raids to Wends. The book well be public in Danish, is expected to be published in the end of May or mid June 2010.

Posted by: salamviking | 14. april 2010

HISTORY OF OTTOMAN COINS

Jeg har modtaget reklame for en ny udkommet bog, som omhandler det Ottomanske rige, med fokus kun på mønterne. Nu tænker I sikkert, at jeg er vist lidt ved siden af nu, da det ikke har noget gøre med den østlige globale handel under vikingetiden (ca. fra 750 – 1100-tallet). Men nu er jeg jo, en Kufisk nørd, og det Ottomanske rige blev grundlagt i 1281, så det er ikke helt uinteressant. Dog skal dog lige på peges, at de mønter som bliver fundet her i Danmark, som reglen er fra den sene periode af dynastiet.

Bogen er den første i en lang række serie, på 8 bind, som berør den tidlige periode, fra Osman Gazi (AH 699-724, 1299-1324) til Selim I (AH 918-926, 1512-1520). Sproget er på engelsk og tyrkisk, så bogen omfatter 460 sider.

Bogen kan erhverves for 160 US-dollars, ved at rette henvendelse til Nilufer Damali Foundation, hvor bogen kan købes direkte, fragten inkluderet i prisen.

I have received advertising for a new book, however the title is: History of Ottoman Coins. I know that it has nothing with related to Eastern global trading during the Viking period (AD 750-1100). But since I am a Kufic nerd, it would be incorrect if I not inform you’re about this publication.

This is the first in a projected series that will be completed in 8 volumes. The publication taking the story from the very beginning of Ottoman coinage under Osman Gazi ( AH 699-724, 1299-1324) all the way down to the early twentieth century, and the end of the Turkish Empire itself. Dr. Damali’s first volume covers almost exactly two centuries, from Osman Gazi down to Selim I ( AH 918-926, 1512-1520). Chronological events are listed for each Sultan, and a short description of historical events is summarized. In the first section of volume 1:

The languages are English and Turkish in the same book, and have 460 color pages.

The price of the book is 160 USD, which includes delivery as well. For getting this book, is by contact Nilufer Damali Foundation.

Older Posts »

Kategorier

%d bloggers like this: